CHÍNH SÁCH MUA CONTAINER

Phone: 098 77 99 579
CHÍNH SÁCH MUA CONTAINER
Ngày đăng: 18/11/2022 04:25 PM

  1. Mua Bán Container
  Công ty Tân Phong chúng tôi ('Người bán') đồng ý bán và Bạn ('Người mua') đồng ý mua container có quy cách và số lượng được mô tả trên Hợp đồng mua bán và được kết hợp ở đây bằng tài liệu tham khảo này về các điều khoản và điều kiện được quy định trong Hợp đồng này.

  2. Giá mua
  Người mua đồng ý thanh toán Giá mua container như được thỏa thuận thống nhất trên Hợp đồng.

  3. Điều khoản thanh toán
  Tổng số tiền của giá trị Hợp đồng sẽ được Bên mua thanh toán đầy đủ theo ngày đến hạn thanh toán được nêu tại Hợp đồng. Bất kỳ phần nào của số tiền trên Hợp đồng chưa được thanh toán theo đúng điều khoản Thanh toán quy định tại Hợp đồng sẽ được coi là quá hạn. Tất cả các khoản tiền quá hạn phải chịu khoản phí trả chậm theo đúng lãi suất của quy định của Ngân hàng Bên bán lập tài khoản. Ngoài ra, Bên bán có quyền theo đuổi bất kỳ biện pháp khắc phục nào có sẵn theo luật hoặc theo quy định ở đây và sẽ có quyền được Người mua hoàn trả chi phí thu nợ của Người bán, bao gồm phí luật sư, phí pháp lý và các loại chi phí liên quan khác.

  4. Giao hàng tận nơi
  Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản khác, việc giao hàng sẽ được thực hiện theo chính sách vận chuyển của Bên bán có hiệu lực vào ngày giao hàng. Ngày giao hàng được thỏa thuận giữa 2 bên và có ghi rõ trên Hợp đồng. 

  5. Bảo hành
  Người bán cung cấp dưới dạng bảo hành duy nhất như sau:
  Hàng hóa được mua từ Cty Tân Phong sẽ được bảo hành trong một khoảng thời gian, vui lòng liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu thêm chi tiết về bảo hành của chúng tôi và thời hạn hiệu lực cho sản phẩm cụ thể mà bạn đang mua.
  Các bảo hành được cung cấp ở đây sẽ được điều chỉnh bởi các chính sách bảo hành của Bên bán có hiệu lực vào ngày giao hàng.

  6. Từ chối Bảo hành/Giới hạn Trách nhiệm
  Bên bán sẽ không bảo hành khi Bên mua sử dụng sai Hướng dẫn sử dụng của Bên bán, và các lỗi hư hỏng do lỗi của Bên mua cũng như Bên thứ 3 gây ra.
  Bên bán không bảo hành bóng đèn điện.
  Máy lạnh bảo hành theo hãng sản xuất.
   

  0
  Zalo