Chính sách vận chuyển

Phone: 098 77 99 579
Chính sách vận chuyển
Ngày đăng: 18/11/2022 04:28 PM

    Giao hàng tận nơi


    Trừ khi có thỏa thuận khác bằng văn bản khác, việc giao hàng sẽ được thực hiện theo chính sách vận chuyển của Bên bán có hiệu lực vào ngày giao hàng. Ngày giao hàng được thỏa thuận giữa 2 bên và có ghi rõ trên Hợp đồng. 

    0
    Zalo