Video
User onlineThống kê truy cập

Tổng truy cập: 3554

Đang online: 132

 

KHO CHỨA HỒ SƠ

Sản phẩm : KHO CHỨA HỒ SƠ

Trạng Thái: Sẵn sàng sản xuât

Kích Cỡ: 40'

 

Mô tả sản phẩm:

Được sản xuất theo yêu cầu khách hàng,

Sử dụng làm kho lưu chứa hồ sơ cho các công ty, công trình, nhà máy, khu chết xuất, khu công nghiệp...


098 77 99 579