Video
User onlineThống kê truy cập

Tổng truy cập: 3530

Đang online: 108

 

CONTAINER VĂN PHÒNG 20" CÓ HAI CỬA ĐI

Sản phẩm : CONTAINER VĂN PHÒNG 20" CÓ HAI CỬA ĐI

Trạng Thái: Sẵn sàng sản xuất

Kích Cỡ: Kích thước ngoài: 6,058*2,438*2,591m

 

Mô tả sản phẩm:

Được sản xuất cho Công ty Syngenta Việt Nam, sử dụng làm văn phòng tại vườn thực nghiệm.


098 77 99 579